Diện đầu tư có bảo lãnh tạm trú

VISA 188B

Công ty tư vấn di trú Úc tại Việt Nam (AMRC Vietnam) tư vấn định cư Úc Diện đầu tư có bảo lãnh tạm trú VISA 188B.

Là loại visa Diện đầu tư có bảo lãnh tạm trú là loại thị thực tạm trú được tiểu bang/vùng lãnh thổ đề cử và không yêu cầu trình độ Anh ngữ tối thiểu. Đã tích cực tham gia vào các việc quản lý knh doanh chính và có một sự nghiệp kinh doanh thành công.

Hiện đây là loại hình về định cư Úc diện đầu tư kinh doanh được ưu chuộng khi khách hàng quan tâm tại Việt Nam cũng như nhờ luật sư AMRC Úc tư vấn chọn lựa.

Điều kiện đương đơn

  • Được chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ bảo lãnh/đề cử
  • Dưới 55 tuổi
  • Trực tiếp tham gia quản lý hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư ít nhất là 3 năm
  • Đương đơn hoặc/và vợ/chồng sở hữu tối thiểu 10% cổ phần trong doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn ít nhất 1 trong 5 năm tài chính vừa qua
  • Trực tiếp quản lý việc kinh doanh có vốn đầu tư đạt tối thiểu 1.500.000 đô Úc
  • Tổng tài sản cá nhân (bao gồm cả vợ/chồng) và doanh nghiệp tại Úc đạt tối thiểu 2,250,000 đô Úc trong 2 năm trước ngày nộp đơn
  • Đầu tư 1.500.000 đô Úc vào trái phiếu chính phủ
  • Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú của chính phủ Úc

LIÊN HỆ TƯ VẤN