Diện đầu tư có bảo lãnh thường trú

VISA 888B

Công ty tư vấn di trú Úc tại Việt Nam (AMRC Vietnam) tư vấn định cư Úc Diện đầu tư có bảo lãnh thường trú VISA 888B

Là loại visa Diện đầu tư có bảo lãnh thường trú là loại đinh cư trú tại Úc không dưới 2 năm trong thời gian 4 năm ngay trước khi xin visa. Duy trì đầu tư trái phiếu được chỉ định không ít hơn 4 năm

Hiện đây là loại hình về định cư Úc có bảo lãnh thường trú cũng như nhờ luật sư AMRC Úc tư vấn chọn lựa.

Điều kiện đương đơn

  • Cư trú tại Úc không dưới 2 năm trong thời gian 4 năm ngay trước khi xin visa
  • Duy trì đầu tư trái phiếu được chỉ định không ít hơn 4 năm

LIÊN HỆ TƯ VẤN