Diện đầu tư kinh doanh sáng tạo

VISA 188A

Công ty tư vấn di trú Úc tại Việt Nam (AMRC Vietnam) tư vấn định cư Úc diện đầu tư kinh doanh sáng tạo VISA 188A.

Là loại visa Đầu Tư và Kinh Doanh Sáng Tạo là loại thị thực tạm trú được tiểu bang/vùng lãnh thổ đề cử và không yêu cầu trình độ Anh ngữ tối thiểu. Đã tích cực tham gia vào các việc quản lý knh doanh chính và có một sự nghiệp kinh doanh thành công.

Hiện đây là loại hình về định cư Úc diện đầu tư kinh doanh được ưu chuộng khi khách hàng quan tâm tại Việt Nam cũng như nhờ luật sư AMRC Úc tư vấn chọn lựa.

Điều kiện đương đơn

  • Dưới 55 tuổi
  • Trình bày kế hoạch kinh doanh cho chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ
  • Được chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ bảo lãnh/ đề cử
  • Đã tích cực tham gia vào việc quản lý kinh doanh chính và có một sự nghiệp kinh doanh thành công
  • Đương sư hoặc/ và vợ/ chồng có tổng tài sản đạt tối thiệu 800.000 đô Úc
  • Trong 2 năm trên 4 năm tài chính gần nhất trước khi nhân thư mời visa, có cổ phần trong các công ty, với tổng doanh thu tối thiểu 500.000 AUD/năm
  • Đạt tổi thiệu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú

LIÊN HỆ TƯ VẤN