Diện đầu tư trọng yếu tạm trú

VISA 188C

Công ty tư vấn di trú Úc tại Việt Nam (AMRC Vietnam) tư vấn định cư Úc Diện đầu tư trọng yếu tạm trú VISA 188C

Là loại visa Diện đầu tư trọng yếu tạm trú là loại thị thực có thể giải thích nguồn tiền hợp pháp. Và không yêu cầu về kỹ năng tiếng Anh, độ tuổi, không phải đạt thang điểm di trú của chính phủ Úc.

Hiện đây là loại hình về định cư Úc diện đầu tư kinh doanh được ưu chuộng khi khách hàng quan tâm tại Việt Nam cũng như nhờ luật sư AMRC Úc tư vấn chọn lựa.

Điều kiện đương đơn

  • Có thể giải thích nguồn tiền hợp pháp
  • Thực hiện đầu tư vào loại hình đầu tư được chấp thuận (các quỹ quản lý đủ điều kiện)
  • Không yêu cầu về kỹ năng tiếng Anh, độ tuổi, không phải đạt thang điểm di trú của chính phủ Úc
  • Không có yêu cầu về sự nghiệp kinh doanh hoặc kinh nghiệm

LIÊN HỆ TƯ VẤN