Diện đầu tư trọng yếu thường trú

VISA 888C (bước tiếp của VISA 188C)

Công ty tư vấn di trú Úc tại Việt Nam (AMRC Vietnam) tư vấn định cư Úc Diện đầu tư trọng yếu thường trú VISA 888C (bước tiếp của VISA 188C)

Điểm mạnh của chương trình là thời gian thụ lý hồ sơ nhanh chóng, hồ sơ đơn giản và dễ chứng minh tài chính.

Thông qua mức đầu tư hợp lý, nhà đầu tư và các thành viên gia đình sẽ có cơ hội được định cư tại Úc và hưởng các quyền lợi về giáo dục, y tế, an sinh xã hội của Úc.

Điều kiện đương đơn

  • Duy trì khoản đầu tư trong 4 năm thời hạn của visa 188C
  • Cư trú tại Úc không dưới 160 ngày trong thời gian 4 năm với tư cách là đương đơn chính
  • Cư trú tại Úc không dưới 180 ngày mỗi năm trong thời gian 4 năm với tư cách là đương đơn phụ

LIÊN HỆ TƯ VẤN