Diện doanh nhân tài năng

VISA 132

Công ty tư vấn di trú Úc tại Việt Nam (AMRC Vietnam) tư vấn định cư Úc Diện doanh nhân tài năng VISA 132

Visa 132 định cư Úc diện doanh nhân tài năng (Business Talent) là một thị thực thường trú cho những người kinh doanh, người được đề của bởi một cơ quan chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc. Với số tiền đầu tư 1.500.000 AUD Visa 132 cho phép đương đơn và gia đình tiến thẳng đến quyền thường trú nhân vĩnh viễn.

Hiện đây là loại hình về định cư Úc diện đầu tư kinh doanh được ưu chuộng khi khách hàng quan tâm tại Việt Nam cũng như nhờ luật sư AMRC Úc tư vấn chọn lựa.

Điều kiện đương đơn

  • Trình bày kế hoạch kinh doanh cho chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ
  • Được chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ bảo lãnh/đề cử
  • Dưới 55 tuổi
  • Đã có một sự nghiệp kinh doanh thành công .
  • Đương đơn hoặc/và vợ/chồng sở hữu tối thiểu 30% cổ phần
  • Đương đơn hoặc/và vợ/chồng sở hữu tối thiểu 400.000 đô Úc tài sản ròng trong doanh nghiệp
  • Đương đơn hoặc/và vợ/chồng có tổng tài sản đạt tối thiểu 1.500.000 đô Úc
  • Tổng doanh thu hàng năm của doanh nghiệp đạt tối thiểu 3 triệu đô Úc trong tối thiểu 2 trên 4 năm gần nhất, ngay trước khi nhận được thư mời nộp visa

LIÊN HỆ TƯ VẤN