Diện kinh doanh sáng tạo thường trú

VISA 888A

Công ty tư vấn di trú Úc tại Việt Nam (AMRC Vietnam) tư vấn định cư Úc Diện kinh doanh sáng tạo thường trú VISA 888A.

Là loại visa Diện kinh doanh sáng tạo thường trú là loại thị thực tạm trú được tiểu bang/vùng lãnh thổ đề cử và không yêu cầu trình độ Anh ngữ tối thiểu. Đã tích cực tham gia vào các việc quản lý knh doanh chính và có một sự nghiệp kinh doanh thành công.

Hiện đây là loại hình về định cư Úc diện đầu tư kinh doanh được ưu chuộng khi khách hàng quan tâm tại Việt Nam cũng như nhờ luật sư AMRC Úc tư vấn chọn lựa.

Điều kiện đương đơn

 • Đương đơn chính và đương đơn phụ của visa 188a có thể hoán đổi cho nhau ở giai đoạn này
 • Đã nắm giữ visa 188a là người đương đơn chính, có tổng thời gian cư trú tại Úc ít nhất là 2 năm trong thời hạn 4 năm
 • Trực tiếp quản lý doanh nghiệp hợp pháp tại Úc ít nhất là 2 năm
 • Được tiểu bang chấp thuận bảo lãnh/đề cử trước khi nộp đơn xin visa
 • Trong 12 tháng trước khi nộp đơn xin visa doanh thu hàng năm đạt tối thiểu 300.000 đô Úc và đương đơn hoặc/và vợ/chồng có 2 trong 3 điều kiện sau:
  • Tổng tài sản ròng doanh nghiệp tại Úc đạt tối thiểu 200.000 đô Úc
  • Tổng tài sản cá nhân (bao gồm cả vợ/chồng) và doanh nghiệp tại Úc đạt tối thiểu
  • Sử dụng tối thiểu 2 lao động bản xứ làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp Úc

LIÊN HỆ TƯ VẤN