LỜI CHỨNG THỰC

Phản hồi từ khách hàng – Từ thị thực 163 tạm thời đến 892 cư trú

Vào tháng 9/2011, cô Zhai đã đến AMRC tìm kiếm sự giúp đỡ với là thư từ chối cho đơn xin thị thực 892 của cô. Vào thời điểm đó, 163 visa tạm thời của cô đã hết hạn sau 10 tháng. Cô Zhai đã mất hy vọng được Visa thường trú tại úc thông qua di cư kinh doanh

Sau khi phân tích kỹ lưỡng các hoạt động kinh doanh của cô Zhai, điều tra hồ sơ nộp trước đó cũa cô ấy và tìm ra lý do từ chối, chúng tôi đã thiết kế một hồ sơ mới theo chính sách di trú hiện tại. Chuyên gia tư vấn kinh doanh chuyên nghiệp của chúng tôi và chuyên viên hiệp hội kế toán công chứng thế giới cũng đã làm việc chặt chẽ với cô Zhai để xây dựng báo cáo tài chính. Chúng tôi đã gửi lại đơn xin thị thực 892 của cô ấy qua sự tư tin tuyệt vời.

Sau tháng sau, visa thường trí 892 của cô Zhai đã được phê duyệt. Cô viết cho chúng tôi với sự biết ơn:

“AMRC là một công ty di trú đáng tin cây và nhóm nghiên cứu rất các kinh nghiệm trong việc giải quyết các trường hợp khá khăn. Tôi khuyến bạn nên sử dụng AMRC cho tất cả những người đang xin di trí diện đầu tư kinh doanh”